Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych - Matematyka

Details
Code UAM_SD_MAT
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Mathematics
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sci.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: Matematyka

Matematyka jest jedną z najstarszych nauk, w której odnaleźć można ciągle wiele nierozwiązanych i ciekawych problemów. Jest ona także nauką niezbędną dla rozwoju innych nauk np. przyrodniczych i technicznych. Ostanie dziesięciolecia pokazały, że nawet najbardziej abstrakcyjne działy matematyki znajdują zastosowanie w nowoczesnej technologiach. Przykładem może być tu teoria liczb będąca podstawą kryptologii.  Zastosowania zaawansowanych wyników analizy matematycznej w naukach techniczną są dziś oczywistością.   Na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM prowadzi się badania naukowe w zakresie wielu podstawowych działów matematyki takich jak algebra i teorii liczb, analiza matematyczna i funkcjonalna, równania różniczkowe, geometria algebraiczna i topologia, kombinatoryka i teoria grafów, logika i statystyka. Nasz Wydział to dobre miejsce do podjęcia studiów doktoranckich i do rozpoczęcia kariery naukowej z matematyki. Wydział jest jedną z największych i najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie matematyki w Polsce. Zatrudnionych jest tutaj wielu znanych i cenionych matematyków, którzy profesjonalnie wprowadzą każdego doktoranta w świat nowoczesnych badań matematycznych.