Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze - Literaturoznawstwo

Details
Code UAM_SD_LZ
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Literary Studies
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-o-jezyku-i-literaturze
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: literaturoznawstwo

Badania naukowe i kształcenie prowadzone są w zakresie: historii literatury i piśmiennictwa, teorii literatury, metodologii badań literackich, krytyki literackiej i współczesnego życia literackiego. W obrębie dyscypliny mieści  się także komparatystyka literacka, teoria przekładu, biografistyka, dokumentalistyka, tekstologia,  kulturowe i historyczne konteksty literatury oraz literackie źródła i konteksty sztuki filmowej i teatralnej.

Zakres badań obejmuje literatury wielu obszarów narodowych i językowych, w tym literaturę w języku polskim, angielskim, niderlandzkim, niemieckim, językach romańskich, skandynawskich, słowiańskich i orientalnych (m.in. chińskim, japońskim).