Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze - Językoznawstwo

Details
Code UAM_SD_JZ
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Linguistics
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-o-jezyku-i-literaturze
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści kształcenia, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Dyscyplina: językoznawstwo

Badania naukowe i kształcenie prowadzone są  w zakresie: metodologii lingwistyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki, socjolingwistyki, pragmatyki, analizy dyskursu, językoznawstwa historycznego, leksykologii i leksykografii, studiów porównawczych, dialektologii, a także psycholingwistyki eksperymentalnej oraz dydaktyki języków obcych.

Prowadzone są badania nad wieloma językami i rodzinami języków, w tym nad językiem polskim, angielskim, niemieckim, językami romańskimi, skandynawskimi, słowiańskimi, orientalnymi (m.in. chińskim, japońskim)