Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Historia

Details
Code UAM_SD_Hist
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline History
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://sdnh.amu.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: Historia

Historia jest nauką stanowiącą fundament humanistyki, badającą przeszłość w aspekcie społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym. Choć refleksja nad przeszłością towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, to współczesna nauka historyczna jest wytworem nowoczesności, dążącej do poznania, zrozumienia i opanowania nie tylko świata przyrodniczego i społecznego, ale i przeszłości, bez której niemożliwe jest zrozumienie współczesności. W środowisku historycznym UAM rozwija się refleksja naukowa  obejmująca większość obszarów badawczych nowoczesnej nauki historycznej, począwszy od dziejów starożytnych, biznatyńskich,  średniowiecza, poprzez epokę nowożytną i wiek XIX, po dzieje najnowsze. Podejmuje się z jednej strony badania z zakresu historii powszechnej (np. historii Czech, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec oraz krajów wyrastających na bazie terytorialnej dawnego ZSRR), a z drugiej z eksploracją dziejów Polski od  epoki wczesnopiastowskiej po czasy najnowsze, czego szczególnym wyrazem są rozwinięte badania  regionalistyczne. Towarzyszy temu, będąca signum ośrodka poznańskiego, myśl metodologiczna, czy źródłoznawcza, a także badania dziejów gospodarczych, historii kultury, w tym nowoczesnych zjawisk z zakresu kultury wizualnej, wreszcie historii wojskowości.