Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Details
Code UAM_SD_GSEGP
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Social and Economic Geography and Spatial Management
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-spolecznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje kandydatom i kandydatkom kształcenie, w którym badania naukowe i nauka zgłębiane są zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Szkola kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,  nauki o komunikacji społecznej i mediach,  nauki o polityce i administracji, nauki prawne,  nauki socjologiczne, pedagogika i psychologia.  W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany i do wyboru, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują interdyscyplinarne seminarium naukowe, metodologię badań naukowych, warsztat badacza, specyfikę pracy naukowej w dyscyplinie, warsztaty umiejętności miękkich oraz wykładach specjalistycznych. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim. 
 
Dyscyplina: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Szkoła Doktorska  Nauk Społecznych prowadzona w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna daje szanse rozwoju naukowego w czterech wewnętrznie ustrukturyzowanych polach naukowych dociekań: geografii ekonomicznej, geografii społecznej, gospodarki przestrzennej oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie wymienione pola łączy zagadnienie szeroko rozumianej przestrzeni zarówno jako podstawowej składowej treści kształcenia, jak i kluczowego kontekstu dla podejmowanych rozważań na tematy społeczne, ekonomiczne, prawne i urbanistyczne.

             W trakcie kształcenia doktorant będzie miał możliwość rozwoju zarówno pod względem badawczo-analitycznym, w tym m.in. w tak zwanym nurcie „teorii przełomowych” („grounbreaking theories”), jak i pod względem badawczo-aplikacyjnym, mającym zakorzenienie w praktyce działania np. planistycznego, projektowego, zarządczego.

           Uczestnik Szkoły Doktorskiej ma możliwość zaznajomienia się z ugruntowanymi i najnowszymi metodami badań i analiz przestrzennych, w tym zaawansowanymi metodami analiz GIS, metodami jakościowych i ilościowych badań społecznych, metodami badań wykorzystywanych w zakresie ekonomii i ekonometrii, metodami badań i analiz planistycznych oraz urbanistycznych. Wiedza ta staje się podstawą do tworzenia interesujących poznawczo, ale i często ważnych implementacyjnie programów badawczych.