Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Filozofia

Details
Code UAM_SD_FL
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Philosophy
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-humanistycznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: Filozofia

Doktoranci Wydziału Filozoficznego UAM  mają możliwość uzyskania merytorycznego wsparcia od badaczy o prestiżu pozwalającym kształtować międzynarodowy dyskurs naukowy i publikować w czołowych czasopismach naukowych, takich jak NatureResearch Evaluation czy Higher Education oraz wydawać książki w wydawnictwach klasy Routledge.Wydział Filozoficzny jest światowej klasy ośrodkiem naukowym pozwalającym doktorantowi wdrożyć się w świat nauki i międzynarodowych projektów badawczych związanych z dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (badania nad komunikacją, filozofią polityczną, historią filozofii czy filozofią nauki).