Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UAM) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Archeologia

Details
Code UAM_SD_Arch
Organizational unit Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Area/discipline Archaeology
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/szkola-doktorska-nauk-humanistycznych
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Opis Szkoły

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyscyplina: Archeologia

Poznańska archeologia uniwersytecka lokuje się na pograniczu humanistyki, przyrodoznawstwa oraz nauk społecznych. Widać jej ewolucję w stronę nauk genetycznych, bio- i geoarcheologicznych. W badaniach (także międzynarodowych grantach), w których uczestniczą również doktoranci, realizujemy program współpracy międzynarodowej z ośrodkami archeologicznymi Europy i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródziemnomorskiej. Naszą specyfiką jest uprawianie archeologii powszechnej, nieograniczonej współczesnymi granicami.

Do najważniejszych tematów badawczych należą:

·         rozwój kulturowy Niżu Europejskiego w epoce kamienia i wczesnej epoce metali,

·         kontakty społeczeństw strefy pontyjskiej z Niżem Europejskim,

·         powiązania cywilizacji egejskiej z Europą Środkową,

·         archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu,

·         tereny Barbaricum w okresach wpływów rzymskich i wędrówek ludów,

·         architektura i sztuka Polski średniowiecznej,

·         historia i refleksja metodologiczna w archeologii,

·         fotografie lotnicze i GIS.