Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Językoznawstwo, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Details
Code SD_NH_JEZYKOZNAWSTWO
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Area/discipline Linguistics
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://human.phd.uj.edu.pl/dla-doktorantow/programy-doktorskie/jezykoznawstwo
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ realizuje unikatowy program kształcenia doktorskiego w zakresie językoznawstwa. Program ten oparty jest na szerokiej ofercie kursowej i zajęciach autorskich prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych, zaangażowanych w badania z danej tematyki, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć i powiązanie treści programowych z najnowszymi kierunkami analiz językoznawczych. Zasadniczy trzon programu kształcenia tworzą kursy fakultatywne, dzięki czemu młoda badaczka czy młody badacz mogą samodzielnie profilować własną ścieżkę rozwoju naukowego, ukierunkowaną na realizację indywidualnego planu badawczego i dopasowaną do swoich zainteresowań i preferencji. Duży nacisk położony jest na metodologię badań oraz najnowsze tendencje badawcze w językoznawstwie, warsztatowy charakter zajęć i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników. Przewidziane w programie kursy w języku angielskim przygotowują słuchaczy do funkcjonowania na polu międzynarodowym. Nabywając kompetencje potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz zdobywając sprawności społeczne, niezbędne do twórczego myślenia i działania, początkujący naukowiec uczy się, jak  realizować projekty indywidualne i zespołowe.  Istotnym celem kształcenia jest zatem z jednej strony harmonijne pogłębianie wiedzy i umiejętności młodych uczonych, a z drugiej zindywidualizowane podejście do każdego z nich, wspierające ich wszechstronny rozwój naukowy i osobisty.