Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Archeologia, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Details
Code SD_NH_ARCHEOLOGIA
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Area/discipline Archaeology
Level of education Third cycle (Doctoral School)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://human.phd.uj.edu.pl/dla-doktorantow/programy-doktorskie/archeologia
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program doktorski, który w zakresie archeologii proponuje SDNH UJ, cechuje nacisk na indywidualną pracę doktorantów oraz szerokie wykorzystanie metody studiów przypadku. Doktoranci uczestniczący w kursach archeologicznych będą mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji w dwóch zasadniczych kierunkach. Pierwszy z nich to pogłębione wprowadzenie do nowoczesnych metod analitycznych, a w szczególności technik statystycznych oraz geograficznych systemów informacyjnych. Zajęcia te realizowane są w małych grupach, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, ułatwiających pracę archeologa a niekiedy niezbędnych dla niej, w relatywnie krótkim czasie. Druga grupa kursów ma na celu przygotowanie doktorantów do zadania popularyzacji nauki oraz realizacji własnych projektów terenowych. W znacznym stopniu jest ona poświęcona współczesnym regulacjom prawnym w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kultury, zarówno w Polsce jak i na świecie. Podstawę kadrową dla programu archeologicznego w SDNH UJ stanowi zespół pracowników Instytutu Archeologii UJ, w skład którego wchodzą specjaliści zajmujący się najstarszymi dziejami człowieka, młodszymi odcinkami prehistorii i okresem wczesnohistorycznym w Europie, starożytnymi cywilizacjami Egiptu i Bliskiego Wschodu, kulturą klasycznego antyku, archeologią Nowego Świata oraz kulturą materialną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, posiadający przy tym znaczne kompetencje w zakresie różnych działów metodologii badań archeologicznych. W przypadku niektórych kursów zespół ten uzupełniany jest przez badaczy zapraszanych z innych instytucji.