Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Mechatronic Engineering

Details
Code AGH_IME_WIMiR_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies Inżynieria Mechatroniczna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
WWW address https://imir.agh.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne otrzymują wiedze w zakresie: projektowania zintegrowanych systemów złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, sterujących i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w projektowaniu i testowaniu systemów mechatronicznych z użyciem technik wirtualnego i szybkiego prototypowania, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.
Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne otrzymują wiedzę w zakresie zastosowań mechaniki, elektroniki i informatyki w projektowaniu, realizacji, eksploatacji oraz serwisowaniu inteligentnych: układów i materiałów oraz struktur i sieci technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W ramach procesu kształcenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu, sterowania i zarządzania z wykorzystaniem m.in. układów adaptacyjnych, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych oraz baz danych. Studenci specjalności mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w które wyposażone są laboratoria komputerowe, umożliwiające łatwe prototypowanie układów, struktur i systemów inteligentnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców. Typowe miejsca pracy absolwentów kierunku specjalności Systemy Inteligentne to: biura projektowe, firmy konsultingowe, zakład produkcyjne oraz jednostki naukowo-badawcze. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych predysponuje absolwentów specjalności Systemy Inteligentne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia nowych miejsc zatrudnienia.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie mechatroniczne otrzymują wiedzę w zakresie prototypowania i wytwarzania zintegrowanych systemów mechatronicznych złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, układów sterowania i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w prototypowaniu, testowaniu (technik wirtualnego i szybkiego prototypowania), wdrażaniu i wytwarzaniu systemów mechatronicznych z użyciem systemów CAD/CAE/CAM/CIP, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole produkcyjnym i projektowymi oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności śledzenia zmian w zakresie innowacji i nowych technologii wytwarzania.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.