Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Environmental Engineering

Details
Code AGH_IKS_WILiGZ_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies Inżynieria Kształtowania Środowiska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address https://wilgz.agh.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zasadniczym celem kształcenia w ramach specjalności Wentylacja i klimatyzacja jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Otrzymywana przez studenta wiedza specjalistyczna dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, techniką chłodniczą oraz technologiami proekologicznymi. Absolwent jest przygotowany do planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji w zakresie rozwiązań wentylacji i klimatyzacji w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Po nabyciu niezbędnej praktyki w projektowaniu wspomnianych systemów, może otrzymać branżowe uprawnienia projektowe (po odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego). Może również ubiegać się o uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz wykonywania ich audytów energetycznych. Absolwent może być zatrudniony w biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykonawczych, instalacyjnych i handlowych, których działalność wiąże się z wentylacją i klimatyzacją.
Absolwenci drugiej specjalności: Instalacje środowiskowe potrafią opracowywać metody i technologie odzysku surowców (w tym recyklingu) lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub przemysłowych, zaprojektować instalacje i systemy energetyczne z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń, uwzględniając ich charakterystyki eksploatacyjne, opracowywać koncepcje i projektować instalacje wodno-kanalizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz przemysłowych, kierować pracą, komunikować się z innymi projektantami i wykonawcami instalacji i technologii środowiskowych, kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych instytucjach związanych z inżynierią lub ochroną środowiska, samodzielnie planować i realizować własne doskonalenie się, w szczególności w zakresie instalacji kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Absolwenci mogą pracować jako: projektanci technologii odzysku składników użytecznych z surowców wtórnych, konsultanci ds. technicznych związanych z inżynierią środowiska, kadra zarządzająca w zakresie inżynierii środowiska, specjaliści z zakresu gospodarki odpadami, na stanowiskach kierowniczych w zakresie ochrony środowiska, robót sanitarnych, gospodarki odpadami, kierownik budowy (stylistyka), inspektor nadzoru w branży sanitarnej (instalacje wodociągowe), pracownicy: specjalistycznych laboratoriów i instytucji naukowych, inspektoratów ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji nadzoru środowiska, technolodzy w zakładach branży surowcowej, w oczyszczalniach ścieków, stacji uzdatniania wody.