Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Renewable Energy Sources

Details
Code AGH_EZE_WGGIOS_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies Ekologiczne Źródła Energii
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://www.wggios.agh.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w różnych instytucjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych, firmach konsultingowych czy fundacjach zajmujących się problematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania projektami, efektywności energetycznej, ochrony powietrza i niskiej emisji oraz posiadana szeroka wiedza w zakresie odnawialnych źródeł energii daje kompetencje absolwentom do pełnienia funkcji samorządowego doradcy ekologiczno-energetycznego. Absolwenci specjalności Ekologiczne Systemy Energetyczne będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach projektowych i wykonawczych, zajmujących się OZE oraz efektywnością energetyczną. Absolwenci specjalności ESE posiadają także kompetencje umożliwiające pracę u producentów urządzeń i systemów energetyki rozproszonej, a także do podjęcia własnej działalności innowacyjno-wdrożeniowej w tym zakresie.