Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Nuclear Energy

Details
Code AGH_ENEJ_WEiP_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies Energetyka jądrowa
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://weip.agh.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia magistersko-inżynierskie II stopnia na kierunku Energetyka Jądrowa zapewniają gruntowne przygotowanie w zakresie technologii wykorzystywanych do produkcji energii jądrowej. W programie znajdują się treści umożliwiające dogłębne zrozumienie zjawisk zachodzących w reaktorach jądrowych oraz technologii reaktorowych. Istotne miejsce zajmują również treści związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, jądrowym cyklem paliwowym oraz regulacjami w obszarze energetyki jądrowej. W trakcie studiów nacisk będzie położony na umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, a dzięki dużemu wyborowi przedmiotów obieralnych studenci będą mogli samodzielnie zdecydować, jakie aspekty technologii jądrowych i pokrewnych zagadnień chcą poznać głębiej.

Energetyka jądrowa to perspektywiczny kierunek, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy, związanym z wdrożeniem w Polsce energetyki jądrowej jako stabilnego, bezemisyjnego źródła energii, które jest niezbędne w procesie dekarbonizacji gospodarki i ochrony klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach szeroko rozumianego sektora jądrowego. Od operatorów elektrowni na wszystkich etapach inwestycji, od przygotowania i budowy po eksploatację, po dostawców technologii i producentów urządzeń i materiałów. Absolwenci o takim profilu będą również poszukiwani w instytucjach nadzorujących energetykę jądrową oraz w sektorze badań i rozwoju.

Kształcenie w zakresie energetyki jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W latach 90-tych XX w. kształcenie i badania w obszarze energetyki jądrowej prowadził Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej. W 2003 roku kształcenie to przejął kierunek Energetyka, początkowo w ramach Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, a od 2008 w ramach Wydziału Energetyki i Paliw. Od samego początku w ofercie kierunku Energetyka znajdowały się zagadnienia związane z energetyką jądrową. Obecnie kierunek Energetyka Jądrowa funkcjonuje jako samodzielny kierunek na II stopniu studiów.