Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(AGH) Thermal Ecotechnologies

Details
Code AGH_EC_WIMiIP_IIST
Organizational unit Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Field of studies Ekotechnologie Cieplne
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://www.metal.agh.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów został opracowany we współpracy z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie i ma charakter interdyscyplinarny. Studia na kierunku Ekotechnologie Cieplne zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzania samodzielnych prac projektowych oraz kierowania pracami z zakresu instalacji przemysłowych i sanitarnych. W programie studiów uwzględniono przedmioty związane z oceną efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz komputerowym wspomaganiem projektowania instalacji sanitarnych, zmierzających do rozwiązań minimalizujących zużycie energii oraz wykorzystania jej niekonwencjonalnych źródeł.
Absolwent kierunku Ekotechnologie Cieplne jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na instalacje sanitarne, energetykę, odnawialne źródła energii oraz cykl życia produktu. Może również podjąć pracę w biurach lub firmach związanych z projektowaniem, modelowaniem, budową i eksploatacją urządzeń cieplnych. Ukończenie tego kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy wymaganej do rozpoczęcia przez absolwentów procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych.