• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Management, IT management support, first-cycle, full-time studies

Details
Code WAT_ZA_IWZ_I
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Zarządzanie, Zarządzanie Big Data
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 3
WWW address https://wlo.wat.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informacje ogólne

Kierunek Zarządzanie oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

Semestr - 4

Liczba miejsc - 1

Program studiów

https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia/programy-studiow/rok-akademicki-2023-2024-pl

https://wlo.wat.edu.pl