• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Optoelectronics, no specialization, second-cycle, full-time studies

Details
Code WAT_OPTO-IB-2
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies optoelektronika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 1,5
WWW address http://www.ioe.wat.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informacje ogólne

Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice.

Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne w obszarze optoelektroniki. Studia są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na specjalistów optoelektroników.

Semestr - 2

Liczba miejsc - 3

W ramach specjalności proponowanych na kierunku „Optoelektronika” Instytut Optoelektroniki dzięki swojemu potencjałowi i bardzo nowoczesnej bazie dydaktyczno-badawczej jest w stanie wykształcić kadrę specjalistów przygotowanych do projektowania i eksploatacji systemów optoelektronicznych.

Program studiów

https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia/programy-studiow/rok-akademicki-2023-2024-pl

http://www.ioe.wat.edu.pl