• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Mechatronics, spec. Computer techniques in mechatronics - first-cycle studies (full-time)

Details
Code WAT_MECHATRO1-1
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies mechatronika
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Educational profile academic
Admission limit 2
Duration 3,5
WWW address https://wml.wat.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informacje ogólne

Specjalność Techniki komputerowe w mechatronice umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

  • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, NX, CATIA itp.);
  • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC – obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
  • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych. obotyki i sterowania.

Semestr : 6

Liczba miejsc : 2

Program studiów

https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia/programy-studiow/rok-akademicki-2023-2024-pl

https://wml.wat.edu.pl