• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Sustainable construction, no. division into specializations, full-time, second-cycle studies

Details
Code WAT_BUDZROWN_2
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Budownictwo zrównoważone
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 15
Duration 1,5
WWW address https://www.wig.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informacje ogólne

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;

- sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku;

- zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Semestr: 2

Liczba miejsc - 15

Program studiów

https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia/programy-studiow/rok-akademicki-2023-2024-pl

https://www.wig.wat.edu.pl/