• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Ukranistyka z językiem angielskim (Katedra Ukranistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-UK
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Ukrainistyka z językiem angielskim
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Studia trwają dwa lata (4 semestry). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej na poziomie C1 oraz angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (np. ocena z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego na świadectwie maturalnym, dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej, certyfikaty językowe). Kandydaci nieposiadający potwierdzenia znajomości w/wymienionych języków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie poziomu biegłości językowej umożliwiającej studiowanie na kierunku ukrainistyka.

Celem studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C2 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie C1+. Student otrzymuje również możliwość zdobycia kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego na poziomie B2/C1 (przedmioty fakultatywne). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie teorii i praktyki translatorskiej, co pozwala na rozwijanie\nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. W ramach studiów magisterskich student jest zobligowany do zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz zaliczenia wszystkich przedmiotów wynikających z wybranej specjalizacji (językoznawczej lub literaturoznawczej).  Studia magisterskie kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem magisterskim. Absolwent otrzymuje tytuł magistra ukrainistyki z językiem angielskim.

 

ROZLICZENIE SEMESTRALNE

 

OFERTA TYLKO DLA I ROKU STUDIÓW II STOPNIA