• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Bioetyka (Wydział Filozofii), studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S2-BIOET
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Bioetyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address http://bioetyka.uw.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Bioetyka to dziedzina wiedzy i praktyki społecznej zajmująca się normatywnymi i społeczno-kulturowymi aspektami rozwoju nauk medycznych i biologicznych. Studia II stopnia na kierunku bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Nabywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się m.in. problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów, ochroną przyrody. Obok zajęć o charakterze teoretycznym, program studiów przewiduje także praktyki w wybranych instytucjach. Większość zajęć ma charakter seminaryjny lub konwersatoryjny, dzięki czemu studia przygotowują zarówno do indywidualnej jak i zespołowej pracy badawczej oraz do udziału w społecznych debatach bioetycznych.

http://bioetyka.uw.edu.pl/