• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_DIKS_2ST
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address http://idmiks.wns.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego dziennikarstwa oraz innowacyjnego komunikowania społecznego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych wnastępujących specjalnościach:

 • e-content dziennikarski
 • digital media – analiza i zarządzanie
 • produkcja radiowo-telewizyjna

Specjalność e-content dziennikarski przygotowuje specjalistów do kreatywnego i innowacyjnego technologicznie komunikowania w sieci. Druga specjalność digital media – analiza i zarządzanie przygotowuje specjalistów w zakresie kreatywnego wykorzystania nowych technologii cyfrowych w mediach i komunikowaniu. Trzecia specjalność produkcja radiowo-telewizyjna ma na celu przygotować fachowców w obszarze produkcji i praktycznej realizacji różnego rodzaju materiałów radiowych, telewizyjnych i filmowych: producentów, realizatorów, operatorów, reżyserów, montażystów itd.

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, prowadzący kierunek studiów, dysponuje specjalistycznym Akademickim Centrum Medialnym z nowoczesnymi studiami i laboratoriami dla celów naukowo-badawczych i dydaktycznych:

 • nowoczesne studia telewizyjne z systemem TriCaster i Greenbox – Telewizja JP2TV,
 • cyfrowe studia radiowe do nagrań, emisji i transmisji – Radio Bonus,
 • Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych do badań Internetu – ELMS,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Medialnej,
 • Laboratorium Fotograficzne,
 • Laboratorium E-learningu,
 • laboratoria komputerowo-internetowe – portal oknojp2.pl.

Studia gwarantują zdobycie fachowej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i szerokich i pogłębionych kompetencji w zakresie:

 • komunikacji społecznej i mediów w społeczeństwie informacyjnym,
 • nowoczesnego dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego,
 • dziennikarstwa internetowego opartego na aplikacjach cyfrowych,
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej i mulitmedialnej,
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing
 • promocji, reklamy, marketingu i brandingu,
 • wykorzystania mediów cyfrowych w komunikowaniu,
 • analizy i zarządzania mediami cyfrowym.

Absolwent zdobędzie także praktyczne kompetencje w zakresie:

 • specjalistycznego i nowoczesnego dziennikarstwa,
 • komunikacji interpersonalnej i społecznej i międzykulturowej,
 • operatora kamery i montażysty obrazu,
 • realizatora dźwięku i montażysty dźwięku,
 • specjalisty od komunikacji marketingowej i public relations,
 • realizacji i produkcji radiowo-telewizyjnej,
 • fotografii prasowej i artystycznej,
 • kreatywności w nowych mediach,
 • organizacji pracy redakcyjnej i kierowania redakcjami,
 • rzecznictwa prasowego i kierowania biurami prasowymi,
 • zarządzania mediami,
 • analityki sieci,
 • specjalisty od social media itd.

Współpracujemy z:

 • instytutami medioznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej w kraju za granicą,
 • mediami, organizacjami dziennikarskimi oraz instytucjami medialnymi,
 • agencjami reklamy, brandingu i public relations,
 • agencjami eventowymi i organizacjami logistyki mediów,
 • towarzystwami naukowymi, organizacjami, instytutami badań i monitoringu mediów,
 • instytucjami regulacji i zarządzania mediami.