• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne, I stopień

Details
Code UO_SZT-EDP-IST
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Dostępne miejsca:

Po 2 miejsca na studiach I stopnia

 

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki. 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologii kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.
Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

Działalność studencka

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
Współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Universitat de Barcelona (Hiszpania)
 • Universidade do Porto (Portugalia)
 • Accademia Di Belle Arti Di Carrara (Włochy)
 • Hochschule Trier (Niemcy)
 • Ostarvska Univerzita (Czechy)
 • Silesian University of Opava (Czechy)
 • Mimar Sinan Fine Arts University (Stambuł, Turcja)
 • Eskisehir Osmangazi Universitesi (Turcja)
 • Hasan Kalyoncu University (Gaziantep, Turcja)
 • Goce Dolcev University of Stip (Macedonia) 

Stypendia Ministra
Studenci Wydziału Sztuki mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).

Akademickie Koło Naukowe

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.
Można też kontynuować naukę na II stopniu studiów (dwuletnie studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu: magister sztuki)