• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne - II stopnia

Details
Code UO_SZT-EDP-IIST
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Dostępne miejsca dla studentów programu MOST:

2 miejsca na studiach II stopnia

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia magisterskie na kierynku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończące się nadaniem tytułu  magistra sztuki.

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (sztuka współczesna, teoria kultury, wybrane zagadnienia z krytyki artystycznej),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów 

Sylwetka absolwenta

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych. Świadomie i aktywnie uczestniczy we współczesnej kulturze. Potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi też komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach magisterskich może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent może podejmować pracę w charakterze:

 • samodzielnego artysty plastyka,
 • projektanta graficznego,
 • edytora tekstu i obrazu ruchomego,
 • animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.)
 • inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia. 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.
 

Działalność studencka

Program MOST
W ramach programu MOST studenci mogą studiować przez jeden semestr na innym uniwersytecie w kraju.

Program Erasmus
Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość studiowania przez jeden lub dwa semestry na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus.
Współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 • Universitat de Barcelona (Hiszpania)
 • Universidade do Porto (Portugalia)
 • Accademia Di Belle Arti Di Carrara (Włochy)
 • Hochschule Trier (Niemcy)
 • Ostarvska Univerzita (Czechy)
 • Silesian University of Opava (Czechy)
 • Mimar Sinan Fine Arts University (Stambuł, Turcja)
 • Eskisehir Osmangazi Universitesi (Turcja)
 • Hasan Kalyoncu University (Gaziantep, Turcja)
 • Goce Dolcev University of Stip (Macedonia) 

Stypendia Ministra
Studenci Wydziału Sztuki mają możliwość uzyskania stypendium naukowego (za wysoką średnią ocen) lub stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia badawcze oraz duże zaangażowanie w działalność organizacyjną i społeczną).

Akademickie Koło Naukowe

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.