• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Zarządzanie w politykach publicznych studia stacjonarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WF_ZPP_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies zarządzanie w politykach publicznych
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOIPNIA

PROGRAMY I PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/zarzadzanie-w-politykach-publicznych,809.htm

Zarządzanie w Politykach Publicznych

To dynamicznie rozwijający się kierunek studiów przeznaczony dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem. Dyscyplina ta zajmuje się pomnażaniem i dostarczaniem wiedzy niezbędnej do rozwiązywania konkretnych problemów przez władze publiczne. W jej obrębie sytuuje się szereg różnorodnych zagadnień mających istotne znaczenie z punktu funkcjonowania państwa na różnych poziomach.