• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Studia europejskie, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_STUD_EUROP_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies studia europejskie
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Czym są studia europejskie?

 

Są to studia interdyscyplinarne, jedyne tego rodzaju na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozwalające na poznanie współczesnej Europy pod wieloma względami. Odwołują się do treści z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Program studiów obejmuje przynajmniej 745 godzin zajęć i 120 punktów ECTS.

 

Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie.

 

Na studiach II stopnia oferujemy trzy specjalności:

 

  • Ekspert zjawisk i procesów.
  • Ekspert organizacji społecznych.
  • Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.
  • Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów.

 

Co oferujemy podczas studiów?

 

Studia te różnią się od innych m.in. poniższymi elementami:

 

  • nacisk położony na zajęcia praktyczne i warsztatowe,
  • wyjazd studyjny odbywany w ramach studiów w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna),
  • szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + (m.in.: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Szwecja, Słowacja, Węgry) oraz CEEPUS (państwa Europy Środkowej i Bałkanów).