• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Krytyka literacka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_KRYTYKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
WWW address https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wpol/krytyk.lite
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Dwuletnie studia magisterskie, skierowane do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim.

W programie oprócz zajęć obowiązkowych, obejmujących najnowszą literaturę polska i światową, historię krytyki oraz warsztaty krytycznoliterackie, proponujemy bloki tematyczne do indywidualnego wyboru.

Bloki tematyczne związane są z konkretnymi formami artystycznymi (film, telewizja, teatr, sztuki plastyczne) oraz zjawiskami współczesnego życia literackiego i kulturalnego (przemysły kultury, organizacja życia literackiego, działania wydawnicze).

Każdy z tych bloków uwzględnia doskonalenie form pisarskich – gatunków krytycznych, właściwych danym obiegom kultury i formom artystycznym. 

Zajęcia warsztatowe w połączeniu z perspektywą kulturoznawczą dają możliwość zobaczenia roli krytycznego pisania w szerokim horyzoncie współczesnej rzeczywistości. A zajęcia pokazujące współczesne światowe tendencje, zjawiska i obiegi literackie (lektury literatury światowej, analizy kluczowych mediów obcojęzycznych i strategii funkcjonowania przekładów na gruncie polskim) pozwalają lepiej rozumieć i oceniać warunki polskiej produkcji literacko-kulturowej i najnowszą literaturę.