• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia polska nauczycielska, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Filologia polska
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Program studiów obejmuje: najnowszą literaturę polską po 1989 roku, teorię literatury, teorię języka, teorię kultury, literaturę obcą, seminarium magisterskie, podstawydydaktykijęzyka i literaturyw szkole gimnazjalnejiponadgimnazjalnej,dydaktykęjęzyka i literatury w gimnazjumz praktyką,rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela,dydaktykęjęzykai literaturyw szkoleponadgimnazjalnejz praktyką,praktykę pedagogiczną ciągłąw gimnazjum, praktykępedagogiczną ciągłą w szkole ponadgimnazjalnej,psychologię, pedagogikę, pragmatykę zawodu nauczyciela, warsztaty krytyczne, opcje i wykłady monograficzne. Dwuletnie studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska lub na specjalności język polski, posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się też absolwenci innych kierunków studiów humanistycznych I stopnia z tytułem licencjata(warunkiem przyjęcia jest deklaracja uzupełnienia przedmiotów kierunkowych z I etapu studiów).