• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Informatyka analityczna, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WMI_INFORMATYKA_AN_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Informatyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informatyka Analityczna to jeden z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych kierunków studiów infor­matycznych w Polsce, prowadzony przez Wydział Matematyki i Infor­ma­tyki Uniwersytetu Jagielloń­skie­go.  Program Informatyki Analitycz­nej jest oparty o badania kadry naukowej, m.in. w zakresie algorytmiki, metod formal­nych i dyskretnych informaty­ki. Na jego kształt wpływa też współ­praca kadry ze zdolnymi studentami, laureatami konkursów programisty­cznych. Obserwacja zainteresowań studentów, ich aspiracji i oczekiwań edukacyjnych zrodziła potrzebę przy­gotowania specjalnej oferty dydakty­cznej, umo­żliwiającej im optymalny rozwój.