• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Geologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WGIG_GEOLOG_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Geologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Dotyczy wszystkich specjalizacji.

Studia II stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia te oferują: kursy do wyboru w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy, dostęp do nowoczesnej aparatury (samodzielna obsługa), możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, kursy terenowe w różnych rejonach Polski i za granicą, gruntowne przygotowanie do prowadzenia prac w zakresie kartowania geologicznego, geologicznej obsługi wierceń, petrologii, mikropaleontologii, stratygrafii, ichnologii, sedymentologii oraz analizy basenów sedymentacyjnych. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych.