• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Filologia węgierska, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WF_F_WEGIERSKA_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies filologia węgierska
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

 Kontakty biznesowe i kulturalne są szczególnie żywe w relacji Polska–Węgry. Umowy handlowe i międzyfirmowe akty prawne coraz częściej zawierane są w językach ojczystych obu partnerów, a nie w języku, który dla wszystkich stanowi język obcy. Dlatego też w Polsce cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających język węgierski, panujące w kraju partnerskim specyficzne zwyczaje, lingworealia i tradycje kulturowe. Odpowiedzią na te potrzeby jest filologia węgierska. W programie studiów szczególne znaczenie przypada najnowszej kulturze węgierskiej oraz praktycznej nauce języka węgierskiego, w tym nauce języków specjalistycznych omawiających m.in. sprawy Unii Europejskiej, techniki i informatyki, motoryzacji, gastronomii, służby zdrowia, itd.

Monitorowanie losu absolwentów od wielu lat pokazuje, że nasi absolwenci ze znajomością języka i kultury węgierskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce lub poza jej granicami. Wśród naszych absolwentów znalazły się osoby pracujące w dyplomacji kulturalnej oraz osoby, które należą już do czołówki tłumaczy współczesnej literatury węgierskiej na język polski. Zawdzięczamy to m.in. dostosowaniu programu kształcenia do wymogów rynku pracy.