• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Kosmetologia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WFA_KOSMETO_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies kosmetologia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Kosmetologia jest najmłodszym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM – jako studia uzupełniające magisterskie, została uruchomiona w roku 2010. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

4-semestralne studia prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia niestacjonarne realizowane są w trybie tzw. zjazdów weekendowych (soboty-niedziele).

Program studiów objemuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. Poszczególne przedmioty kończą się zgodnie z programem studiów – egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem. Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System). Do zakończenia studiów wymagane jest zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS oraz  wykonanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego.