• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) historia, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_HIST-2-S-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Historia
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Program studiów drugiego stopnia na kierunku Historia jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa naukowego, kultury materialnej, może także zostać przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

Absolwent studiów, który zrealizował cykl zajęć i praktyk z zakresu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczania drugiego przedmiotu jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (w szkołach doktorskich) oraz na studiach podyplomowych.