• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Application process to studies for the academic year 2023/2024

Registration phases

Filters

  • Levels of education

  • Forms of studies

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1776 (UW) Orientalistyka-sinologia (Wydział Orientalistyczny) studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1777 (UW) Orientalistyka-turkologia (Wydział Orientalistyczny) studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1778 (UW) Orientalistyka-turkologia (Wydział Orientalistyczny) studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1779 (UW) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny) studia jednolite magisterskie, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1780 (UW) Pedagogika specjalna (Wydział Pedagogiczny) studia jednolite magisterskie stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1781 (UW) Pedagogika (Wydział Pedagogiczny) studia I stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1782 (UW) Pedagogika (Wydział Pedagogiczny) studia II stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1783 (UW) Physics (Studies in English), (Wydział Fizyki), studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1784 (UW) Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1785 (UW) Profilaktyka społeczna i resocjalizacja ((Instyut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji), studia stacjonarne I stopnia from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1786 (UW) Projektowanie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG), studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1787 (UW) Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1788 (UW) Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1789 (UW) Sztuka pisania (Wydział Polonistyki) stacjonarne, I stopnia from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1790 (UW) Sztuki społeczne (Wydział Polonistyki) stacjonarne, II stopnia from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1791 (UWB) Administracja - studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1792 (UWB) Administracja - studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1793 (UWB) Bezpieczeństwo i prawo - studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1794 (UWB) Bezpieczeństwo i prawo - studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1795 (UWB) Biologia - studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1796 (UWB) Biologia - studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1797 (UWB) Chemia - studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1798 (UWB) Chemia - studia II stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1799 (UWB) Chemia kryminalistyczna i sądowa - studia drugiego stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
1800 (UWB) Ekobiznes - studia I stopnia, stacjonarne from: 15.04.2023 13:35
to: 15.05.2023 23:59
pages
Pages: 1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73, 74 ... 84, 85, 86
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200