• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) International Economics, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2_EM
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies International Economics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

International economics jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w zmieniającym się i trudno przewidywalnym globalnym otoczeniu. Program studiów ma strukturę modułową, co zwiększa elastyczność w doborze przedmiotów, dzięki czemu student ma większy wybór w budowie umiejętności i kompetencji.

Nauczysz się:
• kreatywności i otwartości na zmiany,
• działać w sposób przedsiębiorczy,
• analizować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze w skali krajowej i globalnej gospodarki,
• dobierać i zastosować metody oraz narzędzia do analizy procesów społecznoekonomicznych, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
• współpracować w zespole, pełniąc w nim różne funkcje i role, w tym kierownicze.

Przykładowe przedmioty:
International economic relations – advanced course, international business valuation,
advance analytics – Big Data, digitalisation and platform economy, industry 4.0, international
financial integration.