• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(USZ) Public management, stacjonarne studia II stopnia

Details
Code USZ_S2-PM
Organizational unit Uniwersytet Szczeciński
Field of studies Public managment
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction English
Admission limit 1
WWW address https://efz.usz.edu.pl
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu. Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii. Dodatkowe atuty tego kierunku to możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy, oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej