• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UO) Zarządzanie Publiczne, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UO_ZP_L_D3
Organizational unit Uniwersytet Opolski
Field of studies Zarządzanie Publiczne
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

5 miejsc na III roku

 

Kierunek powstał w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni. Wartość projektu: 9 196 705,93 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 750 983,76 zł

Kierunek Zarządzanie publiczne odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi. Daje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności, przede wszystkim jeśli chodzi o znalezienie pracy w sektorze administracji, w biznesie oraz w organizacjach pozarządowych (NGO).

Zarządzanie sobą, grupą, instytucją czy też dostępnymi zasobami, w tym czasem, jest niezwykle ważne, co pokazują ścieżki rozwoju zawodowego naszych studentów. W lipcu 2022 roku wypromowaliśmy pierwszych absolwentów studiów licencjackich – podjęli już pracę m.in. w centrach zarządzania kryzysowego, organizacjach pozarządowych o międzynarodowym zasięgu czy też filiach korporacji transnarodowych. Możesz do nich dołączyć!

Główny nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzącymi przedmioty na kierunku są – oprócz nauczycieli akademickich – także praktycy i eksperci, posiadający branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy cykl kształcenia umiejętności skoncentrowany na praktycznym zarządzaniu w kluczowych obszarach: projekty, przywództwo, kariera, komunikacji, organizacje pozarządowe i inne.

 

W ubiegłych latach na kierunku Zarządzanie publiczne zajęcia prowadzili m.in. Prezydent Miasta Opola, wice-Marszałek Województwa Opolskiego, Komendant Wojewódzki Policji, przedstawiciele biznesu międzynarodowego, krajowego i regionalnego, a także liczne grono ekspertów z innych instytucji współpracujących z Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

 

 

Czego uczy się na Zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego zarządzanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 3 semestry, realizowany w powiązaniu z seminarium magisterskim.

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karier, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2+ oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektów zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

dr Grzegorz Haberkoordynator kierunku Zarządzanie publiczne

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzanie publiczne łączą studia z działalnością zawodową. Pracują w trakcie studiów w urzędach, prywatnym biznesie lub organizacjach pozarządowych, rozwijają własną działalność gospodarczą, a nawet pełnią służbę.

Planują i rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych polach: wolontariatu, działalności z zakresu CSR oraz działaniach naukowych (koła naukowe, media studenckie).

Stwarzamy możliwości rozwoju każdemu, a pomysły i idee wyrażane przez studentów są dla nas ważnym wyznacznikiem bieżących działań. Dzięki współpracy ze Studencką Radą Wydziału realizowane są projekty mające na celu jeszcze wyższy poziom zaangażowania studentów w proces własnego i instytucjonalnego rozwoju!

 

Co można robić po tych studiach?

Będziecie mogli już w trakcie studiów podjąć pracę, gdyż nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będziecie w stanie przezwyciężyć początkowe trudności, a także zaprojektować proces rozwoju własnej kariery zawodowej. Dzięki zajęciom i spotkaniom z praktykami zarządzania będzie w stanie rozwijać własną sieć networkingową i podjąć współpracę, by stać się cenionym na rynku pracy pracownikiem.

Będziecie w stanie zarządzać sobą, działaniami i procesami, w ujęciu indywidualnym oraz grupowym, dzięki czemu będziecie mieli ułatwiony start w sytuacji, gdy chcecie pracować w administracji publicznej i służbach, biznesie, mediach i organizacjach pozarządowych.

Nie wiecie obecnie, co chcecie robić po studiach? Nic nie szkodzi! Dzięki programowi praktyk, realizowanych przy współpracy z partnerami z wszystkich sektorów będziecie mieli możliwość „spróbowania” pracy i przekonania się, gdzie na pewno nie chcecie pracować, a w których miejscach chętnie byście zostali na stałe. Stworzymy Wam możliwość podjęcia takiego wyzwania!

Absolwenci wykazujący zainteresowania naukowe będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) z zakresu nauki o polityce i administracji.