• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Rusycystyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WL_RU_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Rusycystyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish, Russian
Admission limit 2
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Studia II stopnia na rusycystyce przygotowują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy swobodnie komunikują się w języku rosyjskim i posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu tłumacza oraz sprawnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Znajomość języka rosyjskiego, wiedza na temat Rosji, a także mentalności słowiańskiej są w obecnej sytuacji niezwykle istotne i potwierdzają potrzebę kształcenia w tym obszarze językowym i realioznawczym. Tłumacze to poszukiwani specjaliści w handlu, branży turystycznej i medycznej, mediach, jak również w służbach mundurowych.