• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WHA_ARW_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Iberystyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)
 

Naucz się zarządzać informacją elektroniczną i tradycyjną w nowoczesnej organizacji. Postępowanie z dokumentami, bazami danych, komunikacja elektroniczna, praca zdalna stanowią znaczną cześć obowiązków współczesnego pracownika biurowego. Dokumenty są niezbędnym elementem każdego rodzaju zarządzania, jak również ważnym instrumentem wykonywania władzy. Choć może to zabrzmieć zaskakująco to jednak w pewnym sensie zapisy informacji rządzą współczesnym światem.

Kiedyś dokumenty miały postać papierową, dziś coraz częściej elektroniczną. Tak naprawdę powstają w rezultacie działania każdej instytucji i służą zabezpieczaniu jej interesów prawnych, finansowych czy wizerunkowych. Do nawet dość dawnych zapisów sięgają historycy, ale też prawnicy prowadzący sprawy administracyjne i sądowe (np. majątkowe, w tym spadkowe), dziennikarze, nauczyciele, twórcy kultury czy pochodzące z całego świata osoby poszukujące swych rodzinnych korzeni. Tworzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów do tak różnorodnych celów wymaga posiadania odpowiednich kompetencji.

Takie profesjonalne przygotowanie pozwalają zdobyć nasze studia, których unikatowy w skali kraju program ma charakter interdyscyplinarny. Archiwistyka to dyscyplina naukowa oraz działalność praktyczna związana z powstawaniem, gromadzeniem, długotrwałym przechowywaniem oraz opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów. Związane z tym treści uzupełniają przedmioty historyczne oraz wprowadzające elementy prawne i administracyjne, zarządzania wiedzą i informacją czy informatyki. Niektóre zajęcia przybliżają pracę z dokumentami papierowymi, inne wprowadzają w świat dokumentu elektronicznego, digitalizacji, e-government, baz danych, Big Data oraz sztucznej inteligencji.

Profil ogólnoakademicki naszych studiów oznacza, że przygotowują one nie tylko do podjęcia pracy w zawodach związanych z archiwami i zarządzaniem dokumentacją, ale także do prowadzenia badań naukowych nad tą problematyką. Przewidziano praktyki w wymiarze jednego miesiąca, które można odbywać w najróżniejszych miejscach (np. instytucje Unii Europejskiej, urzędy administracji, sądy, archiwa, firmy świadczące usługi archiwalne). Pozwala to zdobyć istotne doświadczenie praktyczne oraz nawiązać pożyteczne kontakty zawodowe.

Dbamy o zapewnienie słuchaczom bliskiego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, pozwalającego na bardziej indywidualne podejście do potrzeb i zainteresowań studentów. Podtrzymujemy relacje z naszymi absolwentami rozwijającymi swe kariery w Polsce i zagranicą. Nasz zespół tworzą uznani specjaliści, posiadający kontakty międzynarodowe oraz własne doświadczenia praktyczne. Część zajęć prowadzą pracownicy Instytutu Informatyki oraz osoby zatrudnione w urzędach, archiwach i firmach.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com