• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Migracje międzynarodowe, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WSMP_MIGRACJE_MIEDZYNARODOWE_S1
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Migracje międzynarodowe
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Dla kogo?

Dla osób chcących zrozumieć współczesne mechanizmy społeczne w kontekście takich zjawisk, jak migracje, zróżnicowanie etniczne, relacje międzykulturowe czy fenomen uchodźstwa.

O czym?

Podczas trzyletnich studiów poznasz podstawowe mechanizmy i dynamikę procesów migracyjnych. Dowiesz się, jakie są główne strumienie współczesnych migracji i ruchów uchodźczych oraz jak wygląda sytuacja mniejszości i ich prawa. Zdobędziesz wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych instytucji zajmujących się sprawami migrantów i migracji. Poznasz między innymi dzieje i współczesne aspekty zróżnicowania etnicznego świata, teorię procesów narodowotwórczych, historię ruchów uchodźczych oraz ich współczesny wymiar. Zajęcia prowadzone są tak, by dostarczyć narzędzi do prawidłowej analizy wielokulturowych społeczeństw i skupisk migrantów. Ucząc, łączymy wiedzę teoretyczną z podejściem praktycznym.

Co po studiach?

Absolwenci wchodzą na rynek pracy wyposażeni w gruntowną wiedzę na temat kulturowych, społecznych, politycznych i prawnych uwarunkowań współczesnych procesów migracyjnych, gotowi podjąć pracę w sektorze publicznym i pozarządowym obsługującym migrantów i zarządzającym migracjami, w ośrodkach społecznych, instytucjach kultury czy mediach. Doskonale odnajdą się również w międzynarodowym środowisku zawodowym, wymagającym kompetencji międzykulturowych i komunikacyjnych.