• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJ) Pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UJ_WFZ_PEDAGOGIKA_S2
Organizational unit Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Field of studies Pedagogika
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Program realizowany jest przez 4 semestry w trybie studiów stacjonarnych II stopnia. Umożliwia pogłębienie wiedzy ogólnopedagogicznej (humanistycznej, społecznej i nauk o zdrowiu) oraz wiedzy z zakresu pedagogiki społeczno-opiekuńczej, animacji społeczno-kulturowej i pedagogiki resocjalizacyjnej ukierunkowanej na kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie kwalifikacji i kompetencji pedagoga. Dodatkowo, w zależności od wybranej specjalności student dokonuje wyboru jednej ze scieżek umozliwiajacych pogłębienie wiedzy, umiejetności i rozwinięcie dodatkowych kompetencji w wybranym przez siebie obszarze działań pedagogicznych. Student realizujący specjalność pedagogika społeczno opiekuńcza może wybrać na II roku jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Pedagogika rodziny lub Gerontopedagogika, przy czym w ramach ścieżki Gerontopedagogika realizuje 40 godz. praktyki zawodowej. Na specjalności Animacja społeczno-kulturowa student na I roku może wybrać jedną z dwóch proponowanych ścieżek: Animator kultury w środowisku lokalnym lub Metody wspierania uczestnictwa w kulturze. Student realizujący specjalność Pedagogika resocjalizacyjna może wybrać jedną z dwóch proponowanych scieżek zarówno na I, jak i na II roku studiów; na roku I do wyboru są ścieżki: Diagnoza i terapia pedagogiczna lub Wspieranie zdolności i procesów twórczych w edukacji, na II roku do wyboru są ścieżki:: Resocjalizacja kreująca lub Wybrane zagadnienia terapii uzależnień.