• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) The operation of the communication infrastructure, without the division into spec. second-cycle, full-time studies

Details
Code WAT_EKSINFKOM-2
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies The operation of the communication infrastructure
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile academic
Admission limit 5
Duration 1,5
WWW address https://www.wig.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Semestr: 2

Liczba miejsc - 5

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą, morską i śródlądową oraz planowaniem i zarządzaniem siecią transportową w kraju.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM;

- optymalnego planowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej;

- wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz drożności systemu komunikacyjnego, posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.