• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(WAT) Sustainable construction, no. division into spec. full-time, 1st cycle studies

Details
Code WAT_BUDZROWN_1
Organizational unit Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Field of studies Budownictwo zrównoważone
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Engineering)
Educational profile academic
Admission limit 5
Duration 3,5
WWW address https://www.wig.wat.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Semestr: 4

Liczba miejsc: 5

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.