• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Logopedia ogólna i kliniczna (Wydział Polonistyki) studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UW_S1-LOG
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Logopedia ogólna i kliniczna
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Logopedia jako nauka o komunikacji językowej koncentruje się na jej zaburzeniach. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest praktyka logopedyczna, która wykorzystując odpowiednie metody i techniki postępowania, służy budowaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz usprawnianiu realizacji aktów komunikacyjnych. Tak pojęta logopedia mieści się w obrębie metalingwistyki, którą interesują wszelkie zachowania językowe. Wymiary: społeczny i psychiczny (psychologiczny) - przekazywanie i rozumienie sensów i znaczeń w komunikacji językowej (uczestniczenie jednostki poprzez język w społeczności) - stanowią istotne uzupełnienie wymiaru lingwistycznego, stwarzając możliwość poszukiwania psychologicznych i społecznych przyczyn zaburzeń w zakresie użycia języka (mówienia i rozumienia) . Podobną funkcję spełnia w kształceniu logopedów wymiar medyczny: kształcenie w tym zakresie dostarcza informacji o przyczynach organicznych (anatomicznych, neurologicznych) zaburzeń języka i mowy. W związku z tym studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna prowadzone są we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.