• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Studia doktoranckie w zakresie filozofii

Details
Code UW_DD_FF
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Area/discipline Philosophy
Form of studies Full-time
Level of education Third cycle
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi stacjonarne dzienne Studia Doktoranckie na kierunku Filozofia należące do dyscypliny naukowej: Filozofia, dziedziny nauki: Nauki Humanistyczne, obszaru wiedzy: Nauki Humanistyczne. Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zapewniają doktorantom warunki do:

  • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
  • indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora;
  • przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
  • przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasiagu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  • uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych.

Zajęcia obowiązkowe oferowane doktorantom w formie wykładów monograficznych i seminariów są prowadzone przez samodzielnych pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Lista zajęć udostępnianych doktorantom jest ogłaszana corocznie na stronie internetowej Wydziału Filozofii pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii/studia-1-go-stopnia-licencjackie/siatki-zajec/, linki "Seminaria" i "Wykłady", równocześnie z udostępnianiem zajęć przez system USOS UW.

Szczegółowe informacje:  

http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/