• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWM) Dietetyka, studia II stopnia, stacjonarne

Details
Code UWM_DIE-2
Organizational unit Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Field of studies Dietetyka
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Dietetyka to o kierunek łączący wiedzę dwóch dziedzin nauki: medycznych i o zdrowiu.

Studia prowadzone są w Szkole Zdrowia Publicznego, trwają 2 lata. Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zajmujących się opracowaniem i tworzeniem różnego typu diet dla ludzi zdrowych i chorych, oraz prowadzących działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego żywienia i profilaktyki żywieniowej. Studia przygotowują także do prowadzenia badań naukowych oraz kierowania się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach.

Na studentów czekają bardzo ciekawe zajęcia dotyczące różnych obszarów wiedzy: pedagogika zdrowia, patofizjologia kliniczna, immunologia, prawo w praktyce dietetycznej, nowoczesne technologie potraw dietetycznych, marketing i zarządzanie w dietetyce, psychodietetyka z elementami klinicznymi, mikrobiota człowieka, nutrigenomika i nutrigenetyka, catering dietetyczny i inne.

Już w trakcie studiów możesz zajmować się działalnością naukową, rozwijać własne pasje i ciekawie spędzać czas w Kole Naukowym Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, udowadniając, że żywienie nie jest nudne. Ogromnym sukcesem studentów kierunku jest organizacja „Dni Świadomości Żywieniowej”, mających na celu wymianę poglądów dotyczących żywności i żywienia ze specjalistami różnych dziedzin.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: poradniach dietetycznych, placówkach systemu ochrony zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach służb społecznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach wellness&spa, klubach sportowych i fitness, zakładach przemysłu spożywczego, firmach cateringowych, portalach internetowych. Absolwent legitymuje się kompetencjami do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.