• log in
 • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UWB) Zarządzanie - studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UWB_S1-INZ_ZARZ
Organizational unit Uniwersytet w Białymstoku
Field of studies Zarządzanie
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
WWW address https://iz.uwb.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach każdego sektora gospodarki. Podczas studiów student poznaje różne aspekty zasad funkcjonowania w firmach i innych organizacjach, pełniąc w nich różne role w zależności od potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych. W ramach praktyk zawodowych student nabywa doświadczenie w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz uwarunkowań tej działalności. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem będzie w szczególności:

 • posiadał wiedzę na temat powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju podmiotów gospodarczych,
 • znał uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej na poziomie rynku lokalnego, w kontekście lokalizacji w północno-wschodniej Polsce,
 • potrafił identyfikować i rozwijać więzi społeczne występujące w ramach relacji rynkowych (na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym),
 • potrafił pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, głównie o charakterze gospodarczym,
 • posiadał umiejętność opracowania dokumentów związanych z aktywnością podmiotów rynkowych,
 • potrafił, w oparciu o posiadaną wiedzę, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, a także rozwiązywać problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Specjalizacja: Zarządzanie Sprzedażą

Specjalizacja Zarządzanie Sprzedażą odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą ogólną wiedzę z zakresu zarządzania ze specjalistyczną wiedzą z zakresu zarządzania sprzedażą oraz z umiejętnościami praktycznymi w tym obszarze. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w strukturach sprzedażowych w każdym sektorze gospodarki. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalizacji Zarządzanie sprzedażą będzie w szczególności:

 • rozumiał specyfikę przedsiębiorstwa handlowego,
 • znał zasady tworzenia działu sprzedaży, pozyskiwania i selekcji sprzedawców, ich motywowania i rozwoju,
 • potrafił zaplanować działania marketingowe wspierające sprzedaż
  w przedsiębiorstwie,
 • posiadał umiejętność wykorzystywania określonych technik sprzedaży,
 • znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody służące do planowania sprzedaży,
 • dysponował wiedzą dotyczącą podstawowych zasad negocjacji handlowych,
 • potrafił określić podstawowe techniki zarządzania finansami, stosowane
  w przedsiębiorstwach handlowych.

Wybór specjalizacji dokonywany jest przez większość studentów zgodnie z limitami wewnątrzuczelnianymi co do wielkości grup zajęciowych.

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

https://iz.uwb.edu.pl/plany-studiow-2020-2021