• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UW) Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne I stopnia

Details
Code UW-S1-FLBA
Organizational unit Uniwersytet Warszawski
Field of studies Filologia bałtycka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://www.polon.uw.edu.pl/filologia-baltycka
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Kształcenie nastawione jest na gruntowne przygotowanie filologiczne studentów w zakresie języka litewskiego i łotewskiego (na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z zakresu języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z zakresu języka łotewskiego na poziomie C1). W trakcie studiów na kierunku filologia bałtycka studenci nabywają również uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, poznają metody badawcze właściwe dla językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego, historii literatury, teorii literatury, a także metody dotyczące nabywania języka rodzimego i obcego oraz wiedzę z zakresu akwizycji języków. Zdobywają również elementarną wiedzę z zakresu historii i współczesnej sytuacji społeczno-kulturalnej państw bałtyckich.