• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UPJPII) ochrona dóbr kultury, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UPJPII_ODK
Organizational unit Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Field of studies ochrona dóbr kultury
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
WWW address http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury. Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi. Program obejmuje zarówno poznanie prawnych i instytucjonalnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i tajniki pracy konserwatorów dzieł wykonanych przy użyciu najrozmaitszych technik artystycznych. Studenci zdobywają więc wszechstronną wiedzę na temat tego, jak powstały zabytki i dzieła sztuki – za pomocą jakich technik je wykonano, czemu służyły i jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, ale też jak dzisiaj można je chronić i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, a także prezentować szerokiej publiczności. Ich unikalny względem podobnych kierunków na innych uczelniach składnik stanowi cykl wykładów poświęcony kulturze dawnych epok, budujący szeroki kontekst i umożliwiający pełniejsze rozumienie dzieł sztuki. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

Studia umożliwiają zdobycie zatrudnienia w urzędach i firmach konserwatorskich, muzeach, instytucjach kultury, a także na wszelkich stanowiskach wymagających rozległej wiedzy humanistycznej, kreatywności i samodzielności myślenia. Kierunek powstał jako odpowiedź na potrzebę rynku pracy. Program studiów skonstruowano tak, by kształcić dobrze wykwalifikowanych pracowników administracji (np. urzędów konserwatorskich), ośrodków kultury, muzeów i wszelkich placówek, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Wiedza absolwentów łączy zagadnienia z dziedziny archeologii, historii sztuki i muzealnictwa z kompetencjami w zakresie prawa, administracji i konserwacji. Absolwenci mogą kontynuować studia uzupełniające magisterskie w ramach kierunku historia sztuki.

Instytut Historii Sztuki i Kultury dysponuje nowoczesną Pracownią Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych oraz Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków.