• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie studia stacjomnarne pierwszego stopnia

Details
Code UMCS_WL_PPB_LS
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Iberystyka: portugalistyka
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish, Portuguese
Admission limit 2
Duration 3 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie to wielodyscyplinarny kierunek, który oferuje szeroki wachlarz zajęć poświęconych kulturze, literaturze i traduktologii. Absolwenci, oprócz znajomości języka portugalskiego na poziomie C1, zdobywają też obszerną wiedzę o Portugalii i Brazylii, a także o innych krajach portugalskiego obszaru językowego. Zyskane umiejętności oraz bardzo dobra znajomość języka predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego. Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.