• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UMCS) Logopedia z audiologią studia stacjonarne drugiego stopnia

Details
Code UMCS_WL_L_2S
Organizational unit Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Field of studies Logopedia z audiologią
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle (Master)
Educational profile practical
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 lata
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia prowadzone są w Katedrze Logopedii (poprzednio Zakładzie) od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Studia te Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego. Pracownicy tej placówki czynnie wspomagają proces kształcenia prowadząc zajęcia, seminaria dyplomowe i umożliwiając studentom wizyty w Światowym Centrum Słuchu.

Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów.

Ogromnym atutem studiów jest profil praktyczny, dzięki któremu ich program umożliwia zdobycie nie tylko rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy logopedy i audiologa. Zajęcia praktyczne, stanowiące ponad połowę programu, prowadzą specjaliści (m. in. logopedzi, audiolodzy lekarze różnych specjalności, protetycy słuchu), którzy są czynnymi praktykami. Profil praktyczny wiąże się również z dużą liczbą praktyk, odbywanych w różnorodnych placówkach.